groepje jongeren aan het roken

Invloed van omgeving op stoppen met roken

Wanneer mensen willen stoppen met roken, en ze leven in een omgeving die dat aanmoedigt, dan zijn hun kansen om van het roken af te komen redelijk goed. In een omgeving die roken juist toejuicht, wordt het een stuk moeilijker. De stopper moet dan opboksen tegen de heersende cultuur en de opvattingen die daar gelden. Hoe kunt u ontsnappen aan de tegendruk van uw omgeving als u zelf wél graag zou willen stoppen? Lees verder en leer meer wat de invloed kan zijn van uw omgeving op het stoppen met roken.

Positieve invloed van onze omgeving

Ons gedrag is onderdeel van onze cultuur. Het wordt door die cultuur ook gestimuleerd en in stand gehouden. Dat werkt vaak positief. Kinderen leren de waarden en normen van de omringende cultuur in zich op te nemen en dat helpt hen in het leven. Denk aan de manier waarop kinderen geleerd wordt om zich in het verkeer te gedragen. Of hoe ze leren om voorzichtig te zijn bij water als ze nog niet zwemmen kunnen.

Soms is invloed negatief

Invloed uit de omgeving werkt negatief als ongezond of gevaarlijk gedrag hoog gewaardeerd wordt door de mensen om ons heen. Dan is de kans groot dat we die ongezonde waarden overnemen. Een voorbeeld is de drank-cultuur in verschillende streken van Nederland. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle andere verslavingen en dus ook voor roken. Daar waar de omgeving positief staat tegenover bepaald gedrag, of in ieder geval tolerant is t.o.v. dat gedrag, zal het ook meer voorkomen.

Rookkringen en rookfamilies

Kijken we specifiek naar roken, dan zien we dat jongeren veel eerder beginnen met roken in een rokende omgeving. Ze vinden roken ook normaler dan jongeren in een niet-rokende omgeving. Rokende ouders zeggen vaak tegen hun kinderen dat ze niet moeten gaan roken, maar door zelf het voorbeeld te geven zullen hun kinderen juist eerder gaan roken. Dit wordt nog versterkt als er in de groep leeftijdgenoten ook een positieve attitude bestaat t.a.v. roken.

Moeilijk om uit het systeem te breken

Indien uw ouders, broers en zussen, neven en nichten ook allemaal roken, dan moet u wel erg sterk in de schoenen staan om met roken te stoppen. Want als u stopt, dan wordt uw omgeving uw handicap. Want u ziet de hele dag door pakjes sigaretten en shag liggen. U ziet mensen een sigaret uit het pakje halen en genietend een eerste trek nemen. U ruikt de geur van de verse tabak. Dit alles is koren op de molen van uw verslaving. Want als u gestopt bent dan verlangt u naar een sigaret en met al die prikkels om u heen wordt het heel moeilijk om niet toe te geven aan de drang om zelf te gaan roken.

Wat kunt u doen?

Bravo als u het besluit heeft genomen om toch te stoppen! Om niet de dupe te worden van al die rookprikkels om u heen kunt u de volgende dingen doen:

 • Vraag uw dierbaren om zo min mogelijk in uw nabijheid te roken
 • Vraag hen om geen pakjes sigaretten te laten slingeren
 • Blijf de eerste paar weken als het kan weg bij familiebijeenkomsten waar veel gerookt wordt
 • Ga op de momenten die voor u het moeilijkst zijn, naar een rookvrije omgeving
 • Wapen u tegen opmerkingen als:
  • “Wat doe je toch moeilijk! Neem er nou toch eentje!”
  • “Eentje kan toch geen kwaad?
  • “Joh, dat gaat je echt niet lukken! Ik kan het weten, ik heb het ook geprobeerd!”

Met andere woorden: laat u niet afleiden door wat anderen doen en zeggen. Hou vast aan het doel dat ú zichzelf gesteld hebt. Hou dat doel voor ogen in de vorm van een zo positief mogelijk beeld. Kortom: beperk de invloed van uw omgeving op uw poging om te stoppen met roken!

Verdere ondersteuning nodig?

Het is altijd wel een stuk gemakkelijker om te stoppen als u niet zoveel last heeft van ontwenningsverschijnselen. Maak daarom een afspraak voor een laserbehandeling van Prostop.

Delen: