arts vertelt patiënt dat ze moet stoppen met roken voor haar gezondheid

Voor uw gezondheid moeten stoppen met roken

Voor uw gezondheid stoppen met roken, wat is uw reactie?

Jaarlijks krijgen tienduizenden Nederlanders van hun dokter te horen dat ze voor hun gezondheid moeten stoppen met roken. Dat wil echter niet zeggen dat ze dat dan ook doen. Er zijn veel manieren waarop men kan reageren op een dergelijk medisch advies. Eén van de mogelijke risico’s is dat u gaat stoppen met roken puur op gezag van een ander. Het nadeel hierbij is dat dan de (cruciale) interne motivatie ontbreekt, waardoor de kans op terugval groter is. 

Drie reacties

De reacties van patiënten die een stopadvies van hun arts krijgen vallen ruwweg in 3 categorieën:

 1. “Hij kan me nog meer vertellen!”
 2. “Dan moet ik echt stoppen!”
 3. “Hij heeft wel gelijk, maar ik ben er nog niet aan toe!”

In het eerste geval is er sprake van een onverzettelijke en opstandige houding. Oftewel, de betreffende persoon maakt zelf wel uit hoe hij leeft. Bovendien laat hij zich de wet niet voorschrijven.

In het tweede geval neemt de persoon het advies aan als een dwingende noodzaak. Met andere woorden: als de dokter het zegt dan is het ook zo. Het moet, dus dan doe ik het ook !

Ten slotte is er de derde soort reactie. Dit is een apart geval. Het oordeel van de arts wordt niet betwist maar leidt ook niet tot een verandering van gedrag. Desalniettemin blijft de persoon wel twijfelen: ‘Het zou wel beter zijn, maar ja …., roken is ook zo lekker en stoppen is zo moeilijk!’

Dus, wat zou uw reactie zijn?

Wat kan u doen in deze 3 gevallen?

 1. U wilt het helemaal zelf bepalen of u voor uw gezondheid stopt met roken? Dat is natuurlijk uw goed recht. Maar realiseert u zich wel dat u riciso blijft lopen op gezondheidsproblemen! Misschien kunt u beter proberen iets te lezen over de mogelijke gevolgen van roken of eens praten met mensen die wél zijn gestopt.
 2. In het tweede geval moet u uitkijken dat u niet teveel op het kompas van de dokter gaat varen. De dokter hoeft immers niet te stoppen, u moet het doen! Het gevaar ligt op de loer dat u zich een slachtoffer gaat voelen als u eenmaal gestopt bent met roken. U wilde het immers zelf niet! Probeer in dit geval het ‘moeten’ om te buigen naar ‘willen’. U gaat dan achter het advies staan omdat u zelf inziet dat u grote gezondheidsrisico’s loopt bij doorroken, risico’s die u eigenlijk niet wil lopen. U maakt er dan uw eigen wens van om te stoppen. 
 3. Als u twijfelt, dan bent u daarin niet alleen. De meeste rokers vinden namelijk dat roken een slechte en ongezonde gewoonte is maar kunnen (nog) niet het besluit nemen om te stoppen. Het advies van de arts blijft echter wel knagen als een stemmetje in uw achterhoofd. Wat kunt u doen met uw twijfel?

Neem uw eigen beslissing

Begin er allereerst mee om de vóór- en nadelen van het roken tegen elkaar af te wegen. Kijk naar wat roken voor u betekent. De volgende vragen kunnen u daarbij helpen. Schrijf de antwoorden op in twee kolommen: in de ene kolom komen alle overwegingen die er voor pleiten om door te roken. In de andere kolom komen de overwegingen die pleiten voor stoppen.

 • Wat levert het u nu op? Ofwel, wat vindt u prettig aan roken?
 • Wat kost het u, niet alleen nu, maar ook in de toekomst? (Denk hierbij niet alleen aan geld!)
 • Welke nadelen kan roken in de toekomst met zich meebrengen als u ermee doorgaat?
 • Welke nadelen verwacht u als u zou stoppen? Bent u bijvoorbeeld bang voor ontwenningsverschijnselen?
 • Welke voordelen heeft stoppen, nu en in de toekomst?

Als u vervolgens de twee lijstjes klaar hebt, leg het geheel dan even weg. Herlees het een dag later en voeg eventueel nog wat toe. Blijf dat een aantal dagen doen. Wanneer u het gevoel heeft dat alles er op staat wat voor u belangrijk is als het gaat om roken, probeer dan eens de afweging te maken. Zijn er voor u meer nadelen dan voordelen? In dat geval kunt u een serieuze poging overwegen om voor uw gezondheid te stoppen met roken.

Tenslotte: hoe stoppen met roken voor mijn gezondheid?

Kortom, mocht het advies van uw arts u doen besluiten om te gaan stoppen, denk dan ook nog even aan de manier waarop u dat gaat doen. Bekijk hiervoor ook een aantal tips. Een laserbehandeling van Prostop is een manier om het proces voor u te vergemakkelijken. En dat kunt u in uw afweging gerust meenemen! 

Delen: