vrouw die verlangt naar sigaret

Oefening als voorbereiding om te stoppen

Als u van plan bent om te stoppen, dan is het verstandig om van tevoren te oefenen in de vaardigheden die straks nodig zijn als u niet meer rookt. Wat u onder andere goed moet inzien zijn aspecten als: zelfcontrole, verdragen van ongemak, stress hanteren, omgaan met reacties van anderen, steun zoeken en het anders omgaan met gewoontes. Zie dit artikel als richtlijn voor een oefening ter voorbereiding om te stoppen met roken.

Voorbereiden op het ‘echte werk’

Deze oefening moet er voor zorgen dat u leert hoe u met aspecten om kunt gaan als u echt afscheid van de sigaret hebt genomen. Een vorm van simulatie. Het gaat om het leren uitstellen.

Hoe gaat het in z’n werk

De bedoeling is dat u leert om niet toe te geven aan de impuls om te gaan roken. Als u zin krijgt, dan wacht u een kwartier en dan mag u er pas één nemen. Doe dat een week lang en voer de tijd op naar een half uur. Probeer op eenzelfde manier om te gaan met pauzes. Als u gewoonlijk om 10 uur pauzeert, dan doet u dat nu om kwart over tien of half elf.

Wat zal het u opleveren?

Door uit te stellen ervaart u de volgende aspecten:

  • U moet leren uzelf onder controle te houden, vast te houden aan uw plan. Dat heeft u zeker nodig als u van plan bent om te stoppen met roken.
  • In de uitsteltijd komt u situaties tegen waarin u gewend was om een sigaret op te steken: nu moet u leren om vooral tijdens situaties met veel stress iets anders te bedenken.
  • U leert ongemak te verdragen als iets wat erbij hoort. U kunt uzelf daarbij ondersteunen door te denken aan afspraken die u met uzelf hebt gemaakt als: “Ik heb hier zelf voor gekozen, ik wil dit!”
  • U leert omgaan met reacties van anderen zoals bijvoorbeeld de opmerking: “Ga je mee roken buiten?” Of: “Je bent toch niet gestopt he?” Dit soort reacties krijgt u na het stoppen vaak te horen en u kunt dan oefenen om hiermee om te gaan.
  • U leert anders om te gaan met gewoontes die verbonden zijn aan het roken. Samen met de buurman dagelijks een sigaret roken of tijdens de pauze op uw werk een sigaret roken zijn hier voorbeelden van. Het doorbreken van deze gewoontes zal u beter afgaan nadat u gestopt bent.
  • U leert dat steun zoeken in uw omgeving u helpt om de moeilijke momenten te kunnen verdragen en te doorstaan.

Door bovenstaande oefening als voorbereiding om te stoppen met roken zal het u beter afgaan. Een behandeling bij Prostop geeft u hiervoor het laatste steuntje in de rug. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Delen: