Meer informatie? bel direct:
088 78 67 700
Mijn Prostop
Meer informatie? bel direct:
088 78 67 700 (lokaal tarief)

Motivatietest

1

Hoeveel rookt u gemiddeld per dag?

2

Hoe denkt u over roken?

3

Hoe ziet u zichzelf als u aan roken denkt?

4

Hoe vaak ergert u zich aan het feit dat u rookt?

5

Hoe kijkt u tegen de voor-, en nadelen aan van het roken?

6

Verwacht u last te hebben van ontwenningsverschijnselen als u stopt?

7

Denk u wel eens na over de gevolgen van roken?

8

Hoe belangrijk is stoppen met roken voor u?

9

Bent u bereid om te stoppen met roken?

10

Welk hulpmiddel spreekt u het meeste aan als u zou stoppen?

11

Heeft u behoefte aan informatie over vergoedingen door uw zorgverzekeraar?

12

Hoe belangrijk is het voor u om begeleiding te krijgen bij het stoppen met roken?

Uw score maakt duidelijk dat u het roken (nog) niet los wil laten. U bent gehecht aan uw rokertje en u ziet er ook niet zo veel nadelen aan. U wilt dan ook zeker geen besluit nemen om te stoppen met roken. Waarom zou u ook? Risico’s bestaan er in uw zienswijze hooguit pas op lange termijn!

Mocht het zijn dat u in de toekomst van gedachten zou veranderen, dan bent u uiteraard van harte welkom bij Stichting Stop Bewust voor verdere informatie.

Zou u het in tussentijd prettig vinden om op de hoogte te worden gehouden van nieuwtjes op het gebied van roken en stoppen met roken, dan raden wij u aan regelmatig de berichten op de website www.stopbewust.nl te volgen.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Uit uw score blijkt dat u twijfels heeft over het roken. U bent in ieder geval geen verstokte roker, mocht u dat al ooit geweest zijn. U bent er van doordrongen dat naast de voordelen van roken er ook nadelen bestaan. Dit zorgt ervoor dat u wel rookt maar er niet altijd zo gelukkig mee bent dat u dat doet. Soms maakt u zich zorgen over uw gedrag.

Om uw eigen overwegingen beter te leren kennen en beter een besluit te kunnen nemen, adviseren wij u de balanstest in te vullen. Deze geeft u een beter inzicht in uw overwegingen rondom (stoppen met) roken.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Roken heeft voor u eigenlijk meer nadelen dan voordelen. U denkt al vaker aan mogelijkheden om het roken te beperken en u denkt ook al regelmatig aan stoppen. Om die reden is het voor u belangrijk om te weten wat voor roker u bent en wat u zou kunnen doen om u voor te bereiden op een geslaagde stoppoging. Zo kan het belangrijk zijn om te weten of u vooral lichamelijk verslaafd bent of meer geestelijk en of er bij u veel gewoontegedrag ontstaan is.

U kunt de antwoorden op deze vragen krijgen, door onze uitgebreidere 'Rookcheck' in te vullen. Na het invullen ontvangt u per mail een uitgebreid rapport met een persoonlijk advies over hoe u het beste uw stoppoging zou kunnen aanpakken.

De test geeft u een beter beeld over hoe u over roken denkt en wat de functie van het roken voor u is. Het helpt u bij u verdere beslissingen en voorbereidingen.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Het is voor u zonneklaar dat u snel moet stoppen met roken. Voor u heeft het roken eigenlijk alleen maar nadelige kanten en die wegen niet op tegen het incidentele genoegen dat u er aan beleeft. Roken is een last geworden en dat is begrijpelijk want nicotine is een zeer verslavende stof waar je heel moeilijk van af komt.

Veel mensen stoppen op eigen initiatief, maar misschien is het voor u interessant om te weten dat slechts 3% van de stoppogingen uiteindelijk effectief is. Met een goede begeleiding en eventueel met behulp van een goed hulpmiddel kan de kans van slagen wel 10 tot 15 keer groter worden!

De telefonisch consulent van Stichting Stop Bewust kan u informatie geven over de vele mogelijkheden die er bestaan om te stoppen met professionele hulp.
Kijk voor meer uitgebreide informatie op onze website www.stopbewust.nl of bel direct .............

Wanneer u zich liever eerst zou willen oriënteren op hulpmiddelen bij het stoppen met roken, dan kunt u ook onze hulpmiddelenwijzer invullen.

Soms worden behandelingen vergoed, ook de hulpmiddelen. Ook hierover kunt u vrijblijvend telefonisch informatie krijgen bij Stichting Stop Bewust.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies
De gegevens zijn succesvol verstuurd.