Ben ik gemotiveerd genoeg om te stoppen met Roken? Doe de Test. Facebook Pixel

Motivatietest

Prostop heeft speciaal voor u een test ontwikkeld om inzicht te krijgen in uw eigen motivatie om te stoppen. Beantwoord hieronder 12 vragen en kijk of u er klaar voor bent om afscheid te nemen van de sigaret!

Motivatietest
Vraag 1 van de 12

Hoeveel rookt u gemiddeld per dag?

Motivatietest
Vraag 2 van de 12

Hoe denkt u over roken?

Motivatietest
Vraag 3 van de 12

Hoe ziet u zichzelf als u aan roken denkt?

Motivatietest
Vraag 4 van de 12

Hoe vaak ergert u zich aan het feit dat u rookt?

Motivatietest
Vraag 5 van de 12

Hoe kijkt u tegen de voor-, en nadelen aan van het roken?

Motivatietest
Vraag 6 van de 12

Verwacht u last te hebben van ontwenningsverschijnselen als u stopt?

Motivatietest
Vraag 7 van de 12

Denkt u wel eens na over de gevolgen van roken?

Motivatietest
Vraag 8 van de 12

Hoe belangrijk is stoppen met roken voor u?

Motivatietest
Vraag 9 van de 12

Bent u bereid om te stoppen met roken?

Motivatietest
Vraag 10 van de 12

Welk hulpmiddel spreekt u het meeste aan als u zou stoppen?

Motivatietest
Vraag 11 van de 12

Heeft u behoefte aan informatie over vergoedingen door uw zorgverzekeraar?

Motivatietest
Vraag 12 van de 12

Hoe belangrijk is het voor u om begeleiding te krijgen bij het stoppen met roken?

Uw score maakt duidelijk dat u het roken (nog) niet los wil laten. U bent gehecht aan uw rokertje en u ziet er ook niet zo veel nadelen aan. U wilt dan ook zeker geen besluit nemen om te stoppen met roken. Waarom zou u ook? Risico’s bestaan er in uw zienswijze hooguit pas op lange termijn!

Mocht het zijn dat u in de toekomst van gedachten zou veranderen, dan bent u uiteraard van harte welkom bij Prostop voor verdere informatie.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Uit uw score blijkt dat u twijfels heeft over het roken. U bent in ieder geval geen verstokte roker, mocht u dat al ooit geweest zijn. U bent er van doordrongen dat naast de voordelen van roken er ook nadelen bestaan. Dit zorgt ervoor dat u wel rookt maar er niet altijd zo gelukkig mee bent dat u dat doet. Soms maakt u zich zorgen over uw gedrag.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Roken heeft voor u eigenlijk meer nadelen dan voordelen. U denkt al vaker aan mogelijkheden om het roken te beperken en u denkt ook al regelmatig aan stoppen. Om die reden is het voor u belangrijk om te weten wat voor roker u bent en wat u zou kunnen doen om u voor te bereiden op een geslaagde stoppoging. Zo kan het belangrijk zijn om te weten of u vooral lichamelijk verslaafd bent of meer geestelijk en of er bij u veel gewoontegedrag ontstaan is.

U kunt de antwoorden op deze vragen krijgen, door onze uitgebreidere ‘Rookcheck’ in te vullen. Na het invullen ontvangt u per mail een uitgebreid rapport met een persoonlijk advies over hoe u het beste uw stoppoging zou kunnen aanpakken.

De test geeft u een beter beeld over hoe u over roken denkt en wat de functie van het roken voor u is. Het helpt u bij u verdere beslissingen en voorbereidingen.

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

Het is voor u zonneklaar dat u snel moet stoppen met roken. Voor u heeft het roken eigenlijk alleen maar nadelige kanten en die wegen niet op tegen het incidentele genoegen dat u er aan beleeft. Roken is een last geworden en dat is begrijpelijk want nicotine is een zeer verslavende stof waar je heel moeilijk van af komt.

Veel mensen stoppen op eigen initiatief, maar misschien is het voor u interessant om te weten dat slechts 3% van de stoppogingen uiteindelijk effectief is. Met een goede begeleiding en eventueel met behulp van een goed hulpmiddel kan de kans van slagen wel 10 tot 15 keer groter worden!

Ik wil graag gebeld worden voor informatie en advies

    Wanneer u uw naam en telefoonnummer achterlaat nemen onze medewerkers vrijblijvend contact met u op.