Meer informatie? bel direct:
088 78 67 700(lokaal tarief)
Meer informatie? bel direct:
088 78 67 700 (lokaal tarief)

Prostop zakelijk – voor ondernemers

Steeds meer ondernemers streven naar een volledig rookvrij bedrijf of willen het roken onder werktijd beperken. In de eerste plaats omdat roken en veiligheid niet goed samengaan. In de tweede plaats draagt roken niet bij aan een positief bedrijfsimago. Een derde argument tegen roken: een verantwoordelijke werkgever zal niet alleen fitte en productieve medewerkers in dienst willen hebben en hun ziekteverzuim zo veel mogelijk willen reduceren, maar ook het welzijn van die medewerkers proberen te bevorderen.

Redenen genoeg dus om na te denken over een bedrijfsbrede aanpak van het roken. Voor de werkgever zijn er heel veel voordelen en weinig nadelen.

Prostop Zakelijk heeft speciaal voor bedrijven/instellingen een geïntegreerd programma ontwikkeld met de lasertherapie als behandelmethode en met naar wens een informatiebijeenkomst en een voorbereidende training.

Voordelen

De unieke formule van Prostop lasertherapie als landelijke aanbieder biedt een groot aantal voordelen voor zowel de werkgever als de werknemers.

De voordelen samengevat:

  • Kostenbesparing door reductie van het verlies aan arbeidsuren
  • Lager ziekteverzuim
  • Gezondere en energiekere werknemers
  • Een aangename werksfeer
  • Versterking van het bedrijfsimago

Reductie van het verlies aan arbeidsuren

De kosten van verlies aan werktijd door rokende medewerkers zijn aanzienlijk. Met elke medewerker die het roken opgeeft, realiseert u een directe kostenbesparing.

Lager ziekteverzuim

Een rokende medewerker heeft gemiddeld 1,5 keer zoveel ziektedagen per jaar, én een groter risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk wilt u dat voorkomen, in het belang van beide partijen. Bovendien bent u als werkgever verplicht zieke medewerkers twee jaar lang 70% van het loon door te betalen.

Gezondere en energiekere medewerkers

Wanneer uw medewerkers stoppen met roken, verbetert hun algehele conditie en vitaliteit. Gevolg: geestelijk en lichamelijk fittere medewerkers, hetgeen de productiviteit weer ten goede komt.

Aangename werksfeer

Rookpauzes wekken vaak irritatie bij niet-rokende collega’s. Door samen met Prostop Zakelijk het aantal rokers te reduceren, pakt u deze alledaagse ergernissen aan en zorgt u voor een gezonde en prettige werksfeer.

Versterking van het bedrijfsimago

Investeren in de gezondheid van medewerkers vergroot de waardering voor de werkgever. Daarnaast verbetert de uitstraling van uw organisatie met minder of geen rokende medewerkers – en peuken! – vóór of rond uw pand. Doordat rookvrije medewerkers er gezonder uitzien en frisser ruiken, verbetert ook hun representativiteit.

Het Prostop-aanbod

Als u investeert in een programma dat uw medewerkers helpt bij het stoppen met roken, wilt u natuurlijk wel de beste oplossing kiezen. Prostop biedt Lasertherapie aan op basis van de auriculotherapie, het stimuleren van zogenaamde meridiaanpunten in het oor.

De laserbehandelingen kunnen bij voldoende deelname (8 of meer deelnemers) incompany plaatsvinden. De lasertherapeut komt in dat geval op een afgesproken tijdstip met de benodigde apparatuur naar uw bedrijf.

Voorbereiding

Indien u dat wenst, zijn er nog twee extra mogelijkheden om zoveel mogelijk personeelsleden te motiveren om mee te doen en om de effectiviteit van de behandeling te vergroten.

1. Informatiebijeenkomst

Zo is er de mogelijkheid van een informatiebijeenkomst vooraf. Deze bijeenkomst van circa 60 minuten geeft de deelnemers een goed beeld van wat er in het lichaam gebeurt wanneer iemand stopt met roken en hoe de laserbehandeling de trek in een sigaret en ontwenningsverschijnselen vermindert. De doelstelling van de informatiebijeenkomst is tweeledig:

– deelnemers goed informeren over de werking van de lasertherapie zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen om wel of niet te stoppen
– deelnemers motiveren om deze stap te zetten en er vertrouwen in te krijgen dat het ze gaat lukken.

De informatiebijeenkomst is er op gericht zoveel mogelijk mensen te interesseren voor het stoppen met de lasertherapie. Er is geen limiet voor het aantal personen dat deelneemt aan de bijeenkomst. Wanneer duidelijk is welke medewerkers meedoen, kan er een plan gemaakt worden voor de volgende stap.

2. Training

De laserbehandeling pakt de lichamelijke verslaving aan en zorgt voor het verminderen van ontwenningsverschijnselen en een spoedig herstel van de chemische huishouding in het brein. De laserbehandeling op zich heeft echter geen effect op de geestelijke kant van de verslaving. Om die reden heeft Prostop de training “Rookvrij Leven” ontwikkeld om deelnemers te helpen het stoppen vol te houden. De training is gebaseerd op wetenschappelijke methodes uit de psychotherapie en is er onder andere op gericht om de medewerkers inzicht te laten krijgen in onderbewuste denkpatronen. Dit zorgt er voor dat de macht der gewoonte wordt gewijzigd naar het bewuste gewenste gedrag.

De training zorgt er voor dat het rendement van de laserbehandeling een stuk hoger wordt doordat de deelnemers leren zich mentaal voor te bereiden op het stoppen.

Voor de training bestaat een maximaal aantal deelnemers van 15.

Behandelfase

In deze fase worden de medewerkers behandeld naar keuze in een van de Prostop-praktijken of incompany (min. 8 personen). De lasertherapie bestaat uit twee delen: een persoonlijk stopgesprek en de feitelijke laserbehandeling.

Voorafgaand aan de lasertherapie wordt aan de deelnemer gevraagd 2 vragenlijsten (online) in te vullen. De eerste vragenlijst is het rookprofiel. Hierin wordt informatie verzameld over het huidige en vroegere rookgedrag en onder andere over eerdere stoppogingen. De tweede vragenlijst gaat over de gezondheid en de medische achtergrond van de deelnemer. De beide vragenlijsten stellen de lasertherapeut in staat om het stopgesprek te richten op de belangrijkste aspecten en daarover te adviseren.

Hoe werkt lasertherapie?

De door Prostop ontwikkelde unieke methode wordt toegepast om mensen met een tabaksverslaving te ondersteunen. De Prostop lasertherapie is de meest recente verfijning van acupunctuur. De speciaal voor Prostop ontwikkelde laserapparatuur geeft een sterke bundel licht, die diep genoeg in de huid doordringt om de gekozen meridiaanpunten te stimuleren zonder daarbij de huid te doorboren.

De combinatie van gekozen punten herstelt de verstoorde energiebalans tussen lichaam en geest die door roken is veroorzaakt.

Roken vermeerdert het aantal nicotinereceptoren in de hersenen. Met behulp van de Prostop lasertherapie worden endorfines aangemaakt die de nicotinereceptoren langdurig verzadigen. Endorfines zijn lichaamseigen stoffen die zorgen voor een gevoel van ontspanning en stabiliteit. Ze bieden de ex-roker de kans om de moeilijke periode na het stoppen door te komen zonder al te veel lichamelijke ongemakken. De behoefte aan nicotine wordt immers vervangen door de verhoogde hoeveelheid endorfines.

Tevens wordt de stofwisseling gestimuleerd tijdens de behandeling, waardoor gewichtstoename als gevolg van het stoppen met roken beperkt blijft.

Succespercentage

Stoppen met roken blijkt in de praktijk veel moeilijker dan de meeste mensen denken. Rokers die zogenaamd cold turkey stoppen, dus zonder een hulpmiddel, zijn gemiddeld maar weinig succesvol. Slechts 3% van de stoppers slaagt erin op de lange termijn rookvrij te blijven.

Onderzoek door Dr. R. Breteler (Radboud Universiteit) wees uit dat de Prostop lasertherapie een uitzonderlijk hoog succespercentage heeft van 40%. Dit is gelijkwaardig of beter dan conventionele hulpmiddelen als nicotinepleisters en medicijnen.

Extra behandeling

De meeste stoppers vinden het betrekkelijk gemakkelijk om na de laserbehandeling te stoppen met roken, maar sommigen krijgen het er na verloop van tijd weer wat moeilijker mee. Om te voorkomen dat zo’n stopper dan toch nog terugvalt, kan het aan te bevelen zijn om gebruik te maken van een extra behandeling.

Prostop biedt de mogelijkheid om tot 12 maanden na de stopdatum voor een gereduceerd tarief een  extra behandeling te ondergaan.

Contra-indicaties

De behandeling is voor iedereen geschikt, ongevaarlijk en pijnloos. Prostop behandelt uit extra veiligheidsoverwegingen niet tijdens de zwangerschap en bij psychische aandoeningen zoals een depressie of psychose.

Kosten

Kosten van de Prostop Lasertherapie voor uw bedrijf:

  • De kosten van de laserbehandeling bedragen € 159,- per persoon*
  • De kosten van de informatiebijeenkomst bedragen € 300,-
  • De kosten van de groepstraining van 4 uur bedragen € 650,-. Dit bedrag is inclusief de voorbereidings- en reistijd en reiskosten van de trainer.

Een extra behandeling kan tot 12 maanden na de stopdatum verkregen worden voor € 58,-

* Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

Fiscale voordelen

“Als een werkgever maatregelen treft om naleving van het rookverbod in zijn bedrijfsruimte(n) te bevorderen, kwalificeert dat als zorg voor arbeidsomstandigheden, als een naleving van de Arbo-wetgeving. De werkgever kan zijn werknemer belastingvrij een cursus ‘stoppen met roken’ laten volgen, of hem zo’n cursus vergoeden. Of hem een acupunctuur behandeling tegen roken aanbieden. Voorwaarde is wel dat een en ander in het Arbo-plan van de onderneming is beschreven.

Past de werkgever de werkkostenregeling (WKR) toe, dan kan hij zo’n cursus of behandeling om te stoppen met roken ook belastingvrij aanbieden, mits dat onderdeel is van het Arbo-plan van het bedrijf. En de cursus moet geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gegeven. Een vergoeding in geld kan niet belastingvrij. Maar de werkgever kan er wel voor kiezen om die onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR”.

(Citaat uit “Belastingbelangen; © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV.)