corona virus maatregelen

Maatregelen Prostop & corona

Via deze pagina willen we u graag op de hoogte brengen van het huidige beleid van Prostop omtrent het coronavirus. We laten alleen mensen in de praktijk toe die geen coronagerelateerde klachten hebben. Mocht u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoorden, verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te verzetten.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38°C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Indien uw therapeut klachten heeft, zal deze contact met u opnemen om de afspraak te verplaatsen. 

Wanneer u naar de praktijk komt vragen we u het volgende: 

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Draag een mondkapje in de wachtkamer en als u door de praktijk beweegt;
  • Kom niet te vroeg naar de praktijk;
  • Kom in uw eentje naar de praktijk, tenzij dit niet anders kan.

In het kader van de registratieplicht voor bron- en contactonderzoek worden uw gegevens bewaard. Deze worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 

Delen: